Het Buitings Volkstoneel wil het "het echt volkstoneel" in ere houden. Zij brengen ieder jaar één productie die telkenmale een achttal keer wordt opgevoerd. Toneelliefhebbers die zelf ook op de planken willen staan en het volkstoneel genegen zijn, kunnen zich ten allen tijde aanmelden bij:

Tel: +32(479) 43 94 63

Copyright © 2016 - 2019. All Rights Reserved.

Privacyverklaring 't Buitings Volkstoneel