Korte historiek van Het Buitings Volkstoneel.

Het huidige B.V.T. is onstaan op een feest van KWB Paal in 1986 waar toen enkele mensen samen gingen zitten om voor het volgend jaar eens iets anders te doen, en zo werd er afgesproken om een toneelstuk te brengen. In 1987 werd gestart met het éérste stuk ‘’De Jas’’ dat gebracht werd in de parochiezaal van Paal onder de naam van “Het Buitings KWB Toneel” en onder de kundige leiding van Rene Gijbels. Omdat al snel bleek dat deze zaal niet genoeg voldeed om aan toneel te doen, zijn we dan ook verhuisd naar het O.C. de Buiting, waar we nu nog altijd optreden. Na een tiental jaren te hebben gespeeld onder de naam" Het Buitings KWB Toneel" werd deze aangepast naar onze huidige naam “Het Buitings Volkstoneel”.

Copyright © 2016 - 2019. All Rights Reserved.

Privacyverklaring 't Buitings Volkstoneel